Kurskalender Registrering Logg inn

Vår2021
02.02 kl. 14:00 Kurs: VIGO Opplæring - Import av fag og karakterer fra videregående skole - WEB kurs Web-kurs
25.02 kl. 14:00 Kurs: VIGO Opplæring - Fortrinnssøkere WEB-kurs Web-kurs
02.03 kl. 10:00 Kurs: VIGO Opplæring - Fortrinnssøkere WEB-kurs Web-kurs
03.03 kl. 14:00 Kurs: VIGO Opplæring - Utvalgte arb.oppgaver etter DSF vask og søknadsfrist - WEB-kurs Web-kurs
04.03 kl. 10:00 Kurs: VIGO Opplæring - Oppstart formidling WEB-kurs Web-kurs
04.03 kl. 14:00 Kurs: VIGO Opplæring - Utvalgte arb.oppgaver etter DSF vask og søknadsfrist - WEB-kurs Web-kurs